Có một số tùy chọn để bán tiền vàng Aureus Nummus của bạn:

  1. Chúng tôi mua lại đồng tiền Aureus Nummus Gold bất kỳ lúc nào để đổi lấy vàng (tùy thuộc vào Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi).
  2. Bạn có thể bán chúng trên một sàn giao dịch.
  3. Hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đề xuất kinh doanh.

 

Cách bán chứng khoán (được mã hóa) của An Aurum Dynamics Corporation (Cổ phiếu phổ thông và Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2:

  1. Chúng tôi có thể mua lại Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 hoặc Cổ phiếu phổ thông với mức chiết khấu để đổi lấy vàng, mã thông báo tiền điện tử hoặc tiền fiat.
  2. Bạn có thể bán chúng trên một sàn giao dịch.
  3. Bạn có thể bán chúng thông qua OTC (bán qua quầy).
  4. Hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một đề xuất kinh doanh.

 

THÔNG TIN HỢP PHÁP:

Nếu bạn muốn bán Aureus Nummus Gold cho chúng tôi, bạn phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc được công nhận theo luật chứng khoán hiện hành của Canada.

Nếu bạn muốn bán chứng khoán được mã hóa cho chúng tôi, bạn phải là nhà đầu tư được công nhận hoặc chuyên nghiệp theo luật chứng khoán hiện hành của Hoa Kỳ. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý hoặc tài chính hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Mặt sau

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.