Quản lý dự án + Kỹ thuật

Dịch vụ quản lý dự án về Kỹ thuật + Khoa học

Đội ngũ quốc tế của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án trong các lĩnh vực sau:

Kỹ thuật phần mềm
Lập trình + Phát triển phần mềm
Full Stack + Phát triển toàn bộ chu trình

công nghệ thông tin

Trí tuệ nhân tạo
Khoa học dữ liệu
Người máy
Tính toán lượng tử

Khoa học địa lý
(Địa công nghệ, Địa chất, Địa vật lý, Địa hóa học)
Công trình dân dụng
Khoa học Môi trường + Kỹ thuật

An ninh mạng máy tính
An ninh mạng
Thiết kế mạng máy tính
Xây dựng mạng máy tính

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.